0700 20 223

за цялата страна

Услуги

Безплатен оглед

Климатиците и отоплителните уреди като цяло са ежедневие за съвременния потребител, който често е запознат с това какво търси и намира сам подходящото решение. Намирането на най-добрият уред за отопление или охлаждане, на дома или офиса не приключва с избора на желаната за целта техника, а включва също така и правилна преценка за нейната ефективност и възможност за внедряване в средата. Какво означава това? Самата покупка на климатик не означава, че сме взели най-доброто решение, напротив – редица технически детайли, с които няма как потребителят да е запознат, могат да наклонят везните в друга посока.

Има определени помещения, които имат своята специфика и е необходимо особено внимание при планиране на отоплителната мощност. Това могат да са по-обемни и нестандартни по размер помещения, такива с прегради, висок или скосен таван, труден достъп и други конструктивни специфики, но също така имат значение и самите обитатели – чувствителни на температурни разлики потребители, бебета и малки деца, възрастни или болни хора, домашни любимци и т.н. От голяма важност е и значението на мястото, например паметници на културата, които не позволяват намеса в архитектурно отношение.

Именно в такива случаи е най-подходящо да се обърнете към специалист на "БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД за Вашия безплатен оглед на помещенията, за които планирате монтаж на уред за отопление, охлаждане или вентилация. Нашите колеги с удоволствие ще отговорят на всички ваши въпроси и ще дадат най-точното решение, пресечна точка между вашите нужди, желания и изискванията на средата.

 Условия за оглед

Огледът представлява предварителен преглед от специалист на мястото за монтаж на уреда и включва:

  • Запознаване с помещението (помещенията) за монтаж
  • Преценяване на спецификите и характеристиките на обекта
  • Запознаване с работния проект (в случай че има разработен такъв)
  • Консултация с клиента, относно неговите нужди, изисквания и предпочитания
  • Предложение за възможни места за монтаж и препоръки относно най-подходящото
  • Отговор на всички възникнали от клиента въпроси, касаещи монтажа на уреда


Можете да заявите Вашият безплатен оглед чрез попълване на онлайн формуляр от ТУК, след което предварително ще съгласуваме с вас удобното за целта време.