0700 20 223

за цялата страна

За нас

Булклима ЕООД

БУЛКЛИМА ЕООД успешно налага на българския пазар комплексни иновативни и енергоспестяващи системи за отопление, охлаждане и производство на битова гореща вода, предназначени за апартаменти, къщи, офиси, административни и производствени сгради.

Дружеството има повече от 20 години опит в областта на климатизацията, отоплението и вентилацията и предлага:

  • Eкспертна оценка на потребителските нужди;
  • Kвалифицирана поддръжка на изградените инсталации и доставените продукти в гаранционния и след гаранционния период;
  • Широка гама от решения за осигуряване на комфортен микроклимат;


Широкообхватността на гамата се изразява в няколко аспекта:

  • Мултиприложимост: климатизация, подгряване на вода, вентилация, отопление;
  • Мултимащабност: жилищни помещения, търговски обекти, обществени сгради;
  • Мултиенергийност: електричество, газ, дизелово гориво, слънчева енергия, твърдо гориво и други.


ЦЕЛИ

В цялостната си дейност БУЛКЛИМА ЕООД се стреми към разширяване обхвата и качеството на предлаганите стоки и услуги чрез професионализъм, опит и европейски работни стандарти. НАЙ-НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В БРАНША, КАЧЕСТВО, НАДЕЖДНОСТ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И КОНКУРЕТНИ ЦЕНИ са акцентите, залегнали в политиката на компанията.

"Ние предлагаме не просто инсталации, а енергоефективни и работещи решения”


Комфорт или икономия?

Топлинният комфорт е от съществено значение за качеството на живот и работоспособността на всеки и намаляването на енергийните разходи се е превърнало в един от основните проблеми на съвремието ни. Именно затова предлаганите от нас решения са насочени към висока енергийна ефективност чрез използване на технологични иновации, включващи детектори за присъствие, индивидуално програмиране, централизирани системи за управление, хибридни продукти или системи 2-в-1 и много други.

Работейки с нас, Вие ставате част от система, удовлетворяваща конкретните нужди на крайния потребител, в която същевременно са гарантирани атрактивни ползи за всички участници в процеса на дистрибуция. Това се постига в резултат на предлагането на продукти на водещи производители с оптимално съотношение "цена-качество", които Ви дават възможност да предлагате нещо различно, което би Ви отличило от останали участници на пазара. 

БУЛКЛИМА ЕООД предлага решения, постигащи желания от клиента комфорт, с максимално ниски експлоатационни разходи и оптимална цена на първоначалната инвестиция.

БУЛКЛИМА ЕООД има представителства в цялата страна, благодарение на развитата си дилърска мрежа.

Като гарант за предлаганите стоки и услуги компанията е сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2008; BS OHSAS 18001:2007; ISO 14001:2004 и ЕО/842.

БУЛКЛИМА ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителите и Камарата на инсталаторите в България.