0700 20 223

за цялата страна

За нас

Булклима Инженеринг ЕООД

В "БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД разполагаме с проектантски екип от високо квалифициран инженерно-технически персонал, който изготвя идейни, технически и работни проекти в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията на жилищни и административни сгради, хотели, търговски обекти, промишлени и складови помещения.

Отделът е съставен от инженери с дългогодишен опит в проектирането на иновативни решения.

Предлагаме съвременни системи, съобразени изцяло с конкретните потребности на клиента.

Целта ни е да се проектира качествено решение с максимално ниски експлоатационни разходи и оптимална цена на първоначалната инвестиция.

Специалистите на "БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД участват в инвестиционния процес, който включва проектиране и последващ авторски надзор при изграждане на самите инсталации.

При разработването на ОВК системите водещо начало има оптимизирането на топлинните процеси в сградата, като се следи за важните параметри, които трябва да се управляват: шум, скорост на движение, относителна влажност на въздух и не на последно място температурата.

При проектирането обръщаме внимание на възможностите за използване на отпадната топлина за поддържане на микроклимата в сградата като цяло, както и на тази генерирана от технологичните процеси.

"БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще Ви консултира относно взимането на най-доброто техническо решение от идейния проект до крайното изпълнение.

"БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД предлага също така и реинженеринг на проекти и изградени инсталации с цел намаляване на първоначалната инвестиция или намаляване на експлоатационните разходи.

Екипът на "БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД извършва диагностициране и обследване на изградени ОВК системи, като предлага решения за отстраняване на експлоатационни проблеми.

Отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации са сред най-големите консуматори на енергия в сградите и имат функции по осигуряване на комфортна среда.

С нарастването на изискванията по посока енергийна ефективност и екологосъобразност, собствениците все по-често се обръщат към специализирани инженерингови фирми, които да оценят потенциала за енергоспестяване, понижаване на влиянието върху околната среда и повишаване на ефективността на ОВК системите.

Доверявайки се на екипа на "БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД може да разчитате на:

  • Лично отношение към всеки клиент
  • Модерно иновативно техническо решение
  • Пълен инженеринг и отговорност - проучване, проектиране , изграждане, сервизно обслужване и поддръжка
  • Реинженеринг на съществуващи инсталации
  • Диагностика и професионална експертна оценка на изградени инсталации
  • Гаранционен и извънгаранционен сервиз
  • Абонаментна поддръжка.