0700 20 223

за цялата страна

За нас

Екип

инж. Мартин Арнаудов
Продуктов Мениджър
+359 888 59 70 75 m.arnaudov@bulclima.com
инж. Антон Христов
Мениджър корпоративни клиенти
0887513409, 029650074 anton.hristov@bulclima.com
инж. Мирослава Рашева - Титова
Мениджър корпоративни клиенти
+359 884 64 89 17; +359 2 965 00 74 m.rasheva@bulclima.com
Инна Тонева
Мениджър продажби и логистика
0888 27 05 35; +359 2 965 00 72 dealers@bulclima.com
Яна Якимова
Експерт Логистика
+359 882 92 57 09; +359 2 965 00 73 dealers@bulclima.com
инж. Бисер Александров
Проект Мениджър
+359 884 64 89 12; +359 2 965 00 61 b.alexandrov@bulclima.com
инж. Мария Антонова
Специалист ОВиК
+359 888 12 00 08; +359 2 965 00 62 m.antonova@bulclima.com
инж. Диана Апостолова
Търговски отдел
+359 888 80 30 98; +359 2 96 500 64 diana.apostolova@bulclima.com
инж. Йордан Иванов
Инженер продажби
+359 886 88 78 11; +359 2 965 00 63 y.ivanov@bulclima.com
инж. Десислав Николов
Главен специалист ОВиК
+359 888 90 13 14; +359 2 965 00 60 d.nikolov@bulclima.com
инж. Георги Костадинов
Инженер ОВК
+359 882 59 00 14; +359 2 965 00 89; georgi.kostadinov@bulclima.com
инж. Ангел Иванов
Сервизен мениджър
+359 888 01 98 49; +359 2 965 00 68 a.ivanov@bulclima.com
Магдалена Мишева
Координатор сервизна дейност
0882287347; 029650075 service@bulclima.com
Биляна Стоянова
Търговски Отдел
+359 884 64 89 02; b.stoyanova@bulclima.com
Веселина Димитрова
Счетоводител
+359 882 916 570; +359 2 965 00 78 finance@bulclima.com
Капка Лазарова
Главен счетоводител
+359 888 90 10 20; +359 2 965 00 77 k.lazarova@bulclima.com; finance@bulclima.com
Добромира Бочева
Асистент отдел внос
+359 882 28 61 88; +359 2 965 00 67 d.bocheva@bulclima.com; import@bulclima.com
Кристина Танкова
Асистент отдел внос
+359 884 64 89 10; +359 2 965 00 79 k.tankova@bulclima.com; import@bulclima.com